Przenoszenie piękna na świat jest nie tylko zajęciem honorowym, ale i przyjemnym. Przyjemnie, bo