Да носиш красота на света не е само почетна обител, но и приятна. Приятно,