Membawa kecantikan kepada dunia bukan hanya pekerjaan yang terhormat, tetapi juga menyenangkan. Menyenangkan, karena
Untuk membawa kecantikan kepada dunia bukan sahaja pekerjaan yang mulia, tetapi juga yang menyenangkan.