Obrys obrysu Avantgarda, avantgardizmus - túžba prelomiť realistické umenie vytvára niečo, čo je v
Obrys obrysu Avantgarda, avantgardismus - touha překonat realistické umění, vytváří něco, co je v