Очертай контур Авангард, авангардизъм - желанието да се счупи с реалистичното изкуство, създава нещо,