Als een kenmerk van thuisvieringen, worden romantische avonden, familie-evenementen, kaarsen vaak gebruikt. Een mooie
As an attribute of home celebrations, romantic evenings, family events, candles are often used.
In tegenstelling tot de mening van veel tapijt tegenstanders in de keuken, moderne trends
Contrary to the opinion of many carpet opponents in the kitchen, modern trends in
Op het tapijt accumuleert vaak stof en verschillende soorten vervuiling. Dit geldt vooral voor
On the carpeting often accumulates dust and various types of pollution. This is especially
For any housewife, carpet cleaning is problematic, especially if the house has children. The
Voor elke huisvrouw is het schoonmaken van een tapijt problematisch, vooral als het huis