Contour contour Avant-garde, avant-gardisme - de wens om te breken met realistische kunst, iets
Outline contour Avant-garde, avant-gardism - the desire to break with realistic art, create something