Skisse kontur Avant-garde, avant-gardisme - ønsket om å bryte med realistisk kunst, skape noe