כדי לשאת יופי לעולם הוא לא רק כיבוש מכובד, אלא גם נעים. נעים, כי