כאשר יש צורך ליצור עיצוב דירה של 40 מ"ר, חשוב מאוד לקחת בחשבון שני