Περίγραμμα περιγράμματος Avant-garde, avant-garde - η επιθυμία να σπάσει με τη ρεαλιστική τέχνη, να